LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR.1 - JANUARI 2007
 

 

Controle van de jaardeclaratie 2006:
raadpleeg uw revisor niet!

Op vraag van VAL-I-PAC zullen de jaardeclaraties niet langer gecontroleerd worden door een bedrijfsrevisor, maar door een onafhankelijk extern bureau. Bijgevolg hoeft u uw bedrijfsrevisor hiervoor dus niet langer in te schakelen.
Hoewel deze wijziging slaat op de erkenningsperiode 2007-2011, zal dit reeds voor het referentiejaar 2006 van toepassing zijn.

Er werd beslist om met vier bureaus samen te werken: Comase, Ageco, TCLM en OWS. Elk van hen zal, afhankelijk van taal en locatie, contact houden met een vooraf vastgelegd aantal operatoren.

Na ontvangst van uw jaarlijkse aangifte 2006, zal het externe bureau dat u werd "toegewezen" een afspraak met u maken voor de controle van de gegevens. Om de contacten met de verschillende externe bureaus vlot te laten verlopen, verzoeken wij u nogmaals om ons zo snel mogelijk uw jaarlijkse aangifte over te maken, dit uiterlijk op 28 februari 2007.

 

   
Inhoud

 

Jaardeclaratie 2006
   
Raadpleeg uw revisor niet!
   
Premies voor uw klanten
   
Een stap dichter naar de elektronische declaraties
     
VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy