LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR.1 - JANUARI 2007
 

 

Premies voor uw klanten:
vergeet uw certificaten niet aan te vragen bij VAL-I-PAC!

De operatoren wiens klanten container- en/of recyclageforfaits van VAL-I-PAC ontvangen, hebben via e-mail de mogelijkheid gekregen om certificaten aan te vragen voor het referentiejaar 2006 via de toepassing Mona Lisa Plus.
Bent u één van hen, vergeet dan niet om uiterlijk tegen 28 februari de aanvraag van uw certificaten in te dienen.

We herinneren u eraan dat het recyclageforfait voor hout van 15 €/ton in 2005 naar 10 €/ton in 2006 is gedaald. Als u de bedragen van de premies voor 2006 wilt raadplegen, klik dan hier.

We kunnen u nu al meedelen dat de bedragen van de premies voor het aangiftejaar 2007 niet veranderen.

Zodra wij uw aanvragen voor certificaten hebben ontvangen, nemen onze medewerkers contact met u op om de administratieve controle van uw gegevens te regelen. Voor operatoren die minder dan 250 ton bedrijfsmatig verpakkingsafval per jaar aangeven, zal VAL-I-PAC proberen om de controle van de certificaten samen te laten vallen met de controle van de maandelijkse aangiftes 2007.

Belangrijk : om te vermijden dat er zoals vorig jaar problemen ontstaan bij het afdrukken van de certificaten, zullen de goedgekeurde certificaten vanaf dit jaar door VAL-I-PAC zelf afgedrukt worden. Daarna sturen we deze certificaten zelf naar de betrokken operatoren zodat zij deze op hun beurt aan hun klanten kunnen overmaken.

 

   
Inhoud

 

Jaardeclaratie 2006
   
Raadpleeg uw revisor niet!
   
Premies voor uw klanten
   
Een stap dichter naar de elektronische declaraties
     
VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy