LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 4 - JANUARI 2008
 

 

Stuurt u uw declaratie tijdig binnen?
Ontdek dan hier welke bijkomende premies u ontvangt!

De stiptheid waarmee de operatoren ons hun gegevens doorsturen, is van cruciaal belang. Daarom hebben we, bij wijze van test, een extra premiestelsel uitgewerkt.

Daar profiteert iedereen van die erin slaagt ons de gevraagde informatie binnen de voorziene termijn toe te sturen. Zo kunt u bovenop de bestaande vergoeding van 2 € per gedeclareerde ton en 10 € per goedgekeurd certificaat in 2008 volgende extra premies genieten : 

  • 50 € per maandelijkse declaratie
  • 100 € per jaarlijkse declaratie

Hoe geniet u deze extra vergoedingen?
- De premie van 50 € per maandelijkse declaratie geldt vanaf mei (u profiteert er dus 8 maanden van). Hiervoor moet aan twee voorwaarden worden voldaan :

  1. u stuurt uw maandelijkse declaratie voor het einde van de maand volgend op de referentiemaand binnen
  2. u stuurt het standaardformulier (klik hier om de versie 2008 te downloaden) correct ingevuld via mail naar decl@valipac.be.

Deze extra vergoeding geldt vanaf het referentiejaar 2008. Het juiste aantal tijdig ingestuurde declaraties zal vermeld staan op de slotfactuur van 2008 (betaald in 2009).

- De premie van 100 € per jaarlijkse declaratie wordt toegekend aan operatoren die hun jaarlijkse declaratie voor eind februari insturen. Let wel, deze extra vergoeding is al van toepassing op het referentiejaar 2007!

   

 

Inhoud

 
 
Jaarlijkse declaraties
 
Controle van de
declaraties
 
Betaling van
premies aan uw
klanten
     
VAL-I-PAC