LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 4 - JANUARI 2008
 

 

De bedragen van de premies
in 2008 :

Informeer uw klanten over de nieuwe bedragen!

De premies die VAL-I-PAC uitkeert voor het referentiejaar 2008 blijven ongewijzigd, met uitzondering van het recyclageforfait voor kunststof.

De Algemene Vergadering van VAL-I-PAC en de Interregionale Verpakkingscommissie hebben beslist over te gaan tot een daling van het recyclageforfait voor kunststof met 10 € omwille van de stijging van de secundaire grondstoffen. In plaats van 50 € per ton geldt vanaf 1 januari 2008 (betaling in 2009) een forfait van 40 € per ton.

Om de communicatie van deze tariefwijziging te vergemakkelijken, ontwikkelden we twee tools voor u

  • Een verklarende brief van VAL-I-PAC voor uw klanten-ontpakkers: klik hier om deze brief te bekijken en te downloaden.
  • Een nieuwe folder met daarin alle premies voor het referentiejaar 2008.

U kan deze verklarende brief eveneens op onze website raadplegen via volgende link :
www.valipac.be/Belgie/informatie-voor-operatoren

U kan de  brief downloaden en naar uw klanten sturen (bijvoorbeeld als bijlage bij een e-mail of brief). De nieuwe tarieffolder is momenteel in druk en zal eind januari beschikbaar zijn. U kan deze toevoegen bij de certificaten van het referentiejaar 2007 die u naar de ontpakkers stuurt.

Verwijst u in offertes of commerciële aanbiedingen naar de VAL-I-PAC-premies?  Vergeet dan niet het recyclageforfait voor kunststof aan te passen.

 

   

Inhoud

Stuurt u uw declaratie tijdig binnen?
   
Bedragen van de premies 2008
   
Jaarlijkse declaraties
   
Controle van de
declaraties

   
Betaling van
premies aan uw
klanten

     
VAL-I-PAC