LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 4 - JANUARI 2008
 

 

Controle van de
jaarlijkse declaraties 2007

Tussen april en midden juni 2008 worden de jaarlijkse declaraties gecontroleerd door externe bureaus. Zij nemen zelf contact met u op om een datum vast te leggen waarop de controle kan plaatshebben.

Op één uitzondering na zullen de externe bureaus dezelfde operatoren controleren als vorig jaar. Alleen Ageco zal in het Nederlandstalige landsgedeelte geen controles meer uitvoeren. Die worden door een ander bureau overgenomen. Welk bureau dat wordt, delen we heel binnenkort aan de betrokken operatoren mee.

 

 

 

   

Inhoud

Stuurt u uw declaratie tijdig binnen?
   
Bedragen van de premies 2008
   
Jaarlijkse declaraties
   
Controle van de
declaraties

   
Betaling van
premies aan uw
klanten

     
VAL-I-PAC