LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 4 - JANUARI 2008
 

 

De betaling van premies aan uw klanten

De aanvraagprocedure voor certificaten verloopt voor u net als vorig jaar. Voor sommige van uw klanten is er wel een belangrijke verandering: de «free riders» moeten zich voortaan verantwoorden om aanspraak te kunnen maken op een premie.

De aanvragen van certificaten voor het referentiejaar 2006 werden in december afgesloten. Sinds 4 januari is ‘Mona Lisa Plus’ opnieuw toegankelijk voor de aanvraag van certificaten voor het jaar 2007. Zoals contractueel vastgelegd, is de uiterlijke datum om certificaten aan te vragen nog steeds eind februari (dit jaar uiterlijk op 29 februari 2008).

Het bedrag van de forfaits voor 2007 blijft onveranderd en om het u gemakkelijk te maken, worden de toegekende certificaten weer bij VAL-I-PAC afgeprint en naar de operator verstuurd.

Zerotolerantie voor «free riders»
Volgens de nieuwe VAL-I-PAC-erkennings-voorwaarden zullen ontpakkers die tegelijk verpakkingsverantwoordelijke zijn maar de voorschriften van het Samenwerkingsakkoord over bedrijfsmatige verpakkingen niet respecteren (de free riders), voortaan geen premies meer ontvangen van VAL-I-PAC.

Het is uiteraard niet de rol van de operatoren om te controleren of elke klant in orde is met de wetgeving.

VAL-I-PAC heeft zich voorbereid op de toepassing van de voorschriften: de informatie die de ondernemingen meedeelden op de certificaten van 2006 werd opgenomen in het databestand en ondernemingen die de wetgeving niet respecteren, werden geïnventariseerd.

Deze ondernemingen zullen samen met het certificaat 2007 een brief ontvangen met de vraag om heel aandachtig de gegevens op het certificaat te controleren vooraleer ze ons dit terugsturen. Afhankelijk van de informatie die ze ons bezorgen, is het mogelijk dat het certificaat niet onmiddellijk wordt uitbetaald (in afwachting dat ze zich in orde stellen of zich aansluiten bij VAL-I-PAC) of zelfs helemaal niet.

Voor bijkomende info kan u steeds terecht bij uw dossierbeheerder op het nummer 02/456.83.10.

 

 

 

 

   

Inhoud

Stuurt u uw declaratie tijdig binnen?
   
Bedragen van de premies 2008
   
Jaarlijkse declaraties
   
Controle van de
declaraties

   
Betaling van
premies aan uw
klanten

     
VAL-I-PAC