Om uw taal te wijzigen, klik hier.
LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 4 - JANUARI 2008
Visuel VAL-I-PAC
Inhoud

 

 

Stuurt u uw declaratie tijdig binnen ?

Bedragen van de premies 2008
Jaarlijkse declaraties
Controle van de declaraties
Betaling van premies aan uw klanten


VAL-I-PAC
Kon. Astridlaan 59
1780 Wemmel
32 2 456 83 10
info@valipac.be
www.valipac.be
 
Formulier Maandelijkse Declaratie 2008
Klik hier

 

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Hopelijk hebt u een prettig eindejaar achter de rug en voelt u zich na al het feestgedruis klaar om vol energie het nieuwe jaar aan te vatten !

Naar goede gewoonte vindt u hieronder tips en adviezen voor uw samenwerking met VAL-I-PAC. Zo stellen we verschillende nieuwe initiatieven voor om al wie een bijzondere inspanning levert om ons tijdig de vereiste informatie door te geven extra te belonen. Verder herinneren we u aan de procedure voor de terugbetaling van premies aan uw klanten.

Hebt u een van de vorige Links gemist of wenst u een bepaald artikel nog eens te lezen ? Dat kan! Alle voorgaande nummers van deze e-newsletter staan nu online. Klik op http://www.valipac.be/ om ze te raadplegen.

 


Stuurt u uw declaratie tijdig binnen?

Ontdek dan hier welke bijkomende premies u ontvangt!

De stiptheid waarmee de operatoren ons hun gegevens doorsturen, is van cruciaal belang. Daarom hebben we, bij wijze van test, een extra premiestelsel uitgewerkt.

Lees verder.

 


De bedragen van de premies
in 2008 :
Informeer uw klanten over de nieuwe bedragen!

De premies die VAL-I-PAC uitkeert voor het referentiejaar 2008 blijven ongewijzigd, met uitzondering van het recyclageforfait voor kunststof.

Lees verder.

 


De jaarlijkse declaratie 2007 :

Noteer 29 februari alvast in uw agenda!

 

 

Zoals vermeld, heeft VAL-I-PAC een nieuw vergoedingssysteem uitgewerkt om het terugzenden van de jaarlijkse declaraties 2007 te bespoedigen. Hoe eerder de declaraties in ons bezit zijn, hoe sneller de externe bureaus die kunnen controleren.

Lees verder.

 


Controle van de jaarlijkse declaraties 2007

Tussen april en midden juni 2008 worden de jaarlijkse declaraties gecontroleerd door externe bureaus. Zij nemen zelf contact met u op om een datum vast te leggen waarop de controle kan plaatshebben.

Lees verder.

 


De betaling van premies
aan uw klanten

De aanvraagprocedure voor certificaten verloopt voor u net als vorig jaar. Voor sommige van uw klanten is er wel een belangrijke verandering: de «free riders» moeten zich voortaan verantwoorden om aanspraak te kunnen maken op een premie.

Lees verder.

VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy