LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 6 - FEBRUARI 2009
 

 

Jaarlijkse declaratie 2008
Noteer 28 februari in uw agenda en rijf deze bonus binnen!

Vorig jaar werd een bonus toegekend aan operatoren die hun jaardeclaratie binnen de gevraagde termijn indienden. Dit nieuwe systeem wierp duidelijk vruchten af. Eind februari 2008 waren we reeds in het bezit van 90% van alle jaarlijkse declaraties.

Dankzij deze gunstige resultaten heeft de raad van bestuur van VAL-I-PAC beslist om de incentive (100€) ook dit jaar opnieuw toe te kennen voor de jaarlijkse declaraties 2008.

Wilt u ook profiteren van dit extraatje? Vergeet dan niet om ons uw jaarlijkse declaratie vr 28 februari aanstaande toe te sturen.

Het formulier dat u voor 2008 moet gebruiken werd u per post toegestuurd in de eerste week van januari. U kan het ook downloaden op onze website www.valipac.be

 

Déclaration annuelle 2008

Inhoud

Jaarlijkse declaratie 2008
Externe controles
Premies 2008
Maandelijkse declaraties
     
VAL-I-PAC