LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 6 - FEBRUARI 2009
 

 

Externe controles

De controles van de jaarlijkse declaraties door de externe bureaus vinden plaats tussen april en midden juni 2009. De externe bureaus nemen zelf contact met u op om een datum vast te leggen.

In vergelijking met vorig jaar zijn er twee wijzigingen in de verdeling van de controles onder de externe bureaus. De controles door Euroconsultants zijn nu toevertrouwd aan OWS.

De controles die vorig jaar werden uitgevoerd door Ageco worden overgenomen door een ander bureau. De naam van dit bureau wordt binnenkort aan de betrokken operatoren bekendgemaakt.

   

Contrôle des déclarations annuelles 2008

Inhoud

Jaarlijkse declaratie 2008
Externe controles
Premies 2008
Maandelijkse declaraties
     
VAL-I-PAC