LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 6 - FEBRUARI 2009
 

 

Premies 2008
Een leuke verrassing voor de allersnelsten!

Sinds begin januari kan u opnieuw via de webapplicatie Monalisaplus uw certificaten voor het jaar 2008 aanvragen.

De uiterlijke datum voor het aanvragen van de certificaten is, zoals contractueel vastgelegd, eind februari.

Een kleine bonus : iedere dossierbeheerder die tijdig zijn aanvraag indient, bieden we graag een pakket met meedere "krasbiljetten" van de Nationale Loterij aan. Dit om u te danken voor uw actieve medewerking. Waag uw kans! Het is beslist de moeite waard een tandje bij te steken!

Enkele aandachtspunten:
- er zijn
enkele wijzigingen ten opzichte van 2008, maar slechts één wijziging is zichtbaar voor de gebruiker. Dit is de mogelijkheid om een adressenlijst te downloaden van de ontpakkers voor wie VAL-I-PAC een certificaat heeft afgedrukt.

- 2008 was een schrikkeljaar : u dient dus voor een containerforfait (meermaals) 366 dagen in het programma in te voeren wanneer de container een volledig jaar ter beschikking van de klant heeft gestaan.

- het bedrag van het recyclageforfait voor plastic is van 50 naar 40 € per ton gedaald. Deze tarief-wijziging heeft technisch gezien geen gevolgen voor de operatoren aangezien het bedrag van het forfait automatisch berekend wordt op basis van het tonnage dat in het systeem werd ingevoerd.

   

Paiement des primes à vos clients

Inhoud

Jaarlijkse declaratie 2008
Externe controles
Premies 2008
Maandelijkse declaraties
     
VAL-I-PAC