LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 6 - FEBRUARI 2009
 

 

Maandelijkse declaraties

Het formulier voor de maandelijkse declaraties werd aangepast (referentiejaar 2009 werd toegevoegd). Klik hier om dit document te downloaden.

Om fouten bij de automatische verwerking van de maandelijkse declaraties te voorkomen, vragen we u om het aangepaste maandelijkse declaratieformulier te gebruiken zodat u het referentiejaar 2009 kan selecteren.

Omwille van de instabiele marktsituatie wenst VAL-I-PAC zich vandaag meer dan ooit van een regelmatige opvolging te verzekeren van de tonnages die de operatoren aangeven.

Om het tijdig indienen van de maandelijkse declaraties te stimuleren, blijven we de extra premie van € 50 uitbetalen per maandelijkse declaratie die ons tijdig wordt toegestuurd (vanaf de maand mei). Onze medewerkers zullen laattijdige of verstrooide operatoren bovendien sneller "tot de orde roepen" …

   

Déclarations mensuelles

Inhoud

Jaarlijkse declaratie 2008
Externe controles
Premies 2008
Maandelijkse declaraties
     
VAL-I-PAC