Valipac
Valipac
  NR 11 - JANUARI 2012
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Betaling van premies aan uw klanten

Sinds de eerste week van januari kan u opnieuw het programma Mona Lisa Plus gebruiken om de premies voor uw klanten-ontpakkers aan te vragen.

Het principe is hetzelfde als vorig jaar, behalve dat de gebruiker nu dezelfde toegangscodes voor het programma kan gebruiken als voor de applicatie ODO Plus.

Houd er rekening mee dat uw aanvraag vóór 1 maart moet worden ingediend.

Vergeet bovendien niet dat VAL-I-PAC werkt volgens het principe 'first in, first serve'. De aanvragen die het eerst worden ingediend, zullen ook het eerst worden behandeld. Uw klanten zullen dus als eerste hun premie(s) ontvangen van VAL-I-PAC.


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy