Valipac
Valipac
  NR 11 - JANUARI 2012
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Nieuwe bedragen voor de premies 2012

Er zijn twee belangrijke wijzigingen in de bedragen van de premies voor selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval voor het referentiejaar 2012 (betaling in 2013).

De Algemene Vergadering van VAL-I-PAC en de Interregionale Verpakkingscommissie hebben namelijk hun goedkeuring gegeven om het forfait voor grote rolcontainers met € 10 te verlagen en het forfait voor kunststof met € 5. Daardoor worden deze premies vanaf 1 januari 2012 als volgt aangepast: het containerforfait daalt van € 110 naar € 100 en het kunststofforfait van € 40 naar € 35 per ton.

Vanwaar deze aanpassingen?

VAL-I-PAC heeft de containerpremie ingevoerd met als doel de huurkost van een container te dekken. Daarom is het belangrijk de marktevolutie te volgen zodat het bedrag van de premie overeenstemt met de huidige marktprijs. Een recente huurkostenanalyse voor containers van 1.100 liter heeft namelijk aangetoond dat het bedrag van de huidige premie hoger ligt dan de gemiddeld jaarlijkse huurkost. Een bedrag van € 100 stemt echter beter overeen met de reλle marktprijzen voor de huur van dit type container.

Net als het containerforfait, dient ook het recyclageforfait voor kunststof om de kosten te dekken die de ontpakkers maken. De selectieve inzameling van kunststof werd de laatste jaren gestimuleerd door de quasi constante waardestijging van de materialen die worden gerecycleerd. De waarde van kunststof bevindt zich momenteel op een hoog niveau overeenkomstig de prijsstijging van petroleum. Logischerwijze kent het kunststofforfait hierdoor een lichte daling.

De andere premies (€ 60 voor kleine rolcontainers, € 110 voor afzetcontainers en € 10/ton voor het houtforfait) blijven ongewijzigd.

VAL-I-PAC zal binnenkort de nieuwe folders verdelen, met een overzicht van alle premies voor 2012. De folders zijn momenteel in druk en zullen beschikbaar zijn vanaf eind januari. U kan de folders versturen naar uw klanten- ontpakkers samen met de certificaten voor het referentiejaar 2011.

Indien u in een offerte melding maakt van de
VAL-I-PAC forfaits, vergeet dan niet de bedragen aan te passen!


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy