Valipac
Valipac
  NR 11 - JANUARI 2012
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Jaardeclaraties 2011:
rechtstreeks vanuit ODO Plus

Het programma ODO Plus heeft de gegevensuitwisseling tussen de operatoren en VAL-I-PAC vereenvoudigd om de administratieve last voor u te beperken. Voortaan hoeft u niet meer te wachten op onze briefwisseling, maar kunt u uw jaardeclaratie gewoon indienen in ODO Plus.

In de praktijk zult u uw declaratie voor 2011 pas kunnen indienen nadat u eerst uw maand- / kwartaaldeclaraties van 2011 hebt ingevoerd. Controleer dus of u in orde bent met uw vorige declaraties op het overzichtsscherm in ODO Plus.

Aandachtspunten

Vergeet bij het berekenen van uw jaardeclaratie niet om de materialen op te splitsen volgens hun bestemming (vooral voor hout). Hou ook rekening met de ondernemingen die hun terugnameplicht individueel vervullen en pas, indien nodig, de tonnages aan op uw declaratie.

Als het totale gewicht van uw maanddeclaraties verschilt van dat van uw jaardeclaratie, zal het programma u vragen om het verschil te verantwoorden. Op die manier wordt het interne controleproces van uw declaratie versneld en vermijdt u dat uw dossierbeheerder u later ook nog eens om uitleg vraagt.

Reageer snel : uw bedrijf kan nu genieten van een vergoeding van  100 indien u uw jaardeclaratie indient vr 28 februari 2012.


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy