Valipac
Valipac
  NR 11 - JANUARI 2012
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Controle van de jaardeclaratie 2011

Zodra uw jaardeclaratie door VAL-I-PAC is gevalideerd, wordt ze naar een extern bureau gestuurd, dat de gegevens controleert. Sinds onze nieuwe erkenning, voeren 3 bureaus de controletaken uit voor VAL-I-PAC.

De controles in het Nederlandstalige landsgedeelte zullen verdeeld worden tussen de onafhankelijke expertenbureaus RSM en OWS. Het bureau Comase zal alle controles uitvoeren in het Franstalige landsgedeelte.

De externe bureaus zullen vanaf half maart rechtstreeks contact opnemen met de operatoren en een afspraak maken om de gegevens te controleren.


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy