Valipac
Valipac
  NR 11 - JANUARI 2012
informeer een collega     www.valipac.be
 

*|IF:LANGUAGE=FR|* *|IF:GENDER=V|* Chère Madame *|ELSEIF:GENDER=M|* Cher Monsieur *|END:IF|* *|ELSEIF:LANGUAGE=NL|* Beste *|FNAME|* *|END:IF|* *|LNAME|*,

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om u het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat u veel voldoening mag putten uit alles wat u onderneemt. Wij kijken er alvast naar uit om samen met u ons 14de jaar in te zetten.

2012 is een bijzonder jaar voor VAL-I-PAC, een jaar dat in het teken staat van onze nieuwe erkenning. Eind december 2011 kreeg onze organisatie een nieuwe erkenning voor een periode van 5 jaar. Nieuw is dat bedrijven die starten met selectieve inzameling van papier/karton een extra “startpremie” kunnen krijgen van € 100. We komen hier in detail op terug in de volgende IMPACT (onze papieren nieuwsbrief) voorzien voor begin februari.

We hopen dat u ondermeer het goede voornemen voor 2012 hebt genomen om uw premies aan te vragen en om uw jaardeclaratie van 2011 in te dienen. Hieronder vindt u alvast enkele praktische inlichtingen over deze beide dossiers.

We willen u er tenslotte aan herinneren dat alle nummers van deze e-newsletter ook beschikbaar zijn op onze website. Als u de vorige nummers hebt gemist, kunt u ze alsnog bekijken op www.valipac.be.

 
 

Betaling van premies aan uw klanten

Sinds de eerste week van januari kan u het programma Mona Lisa Plus opnieuw gebruiken om de premies voor uw klanten-ontpakkers aan te vragen.

Lees verder

 
 
 

Nieuwe bedragen voor de premies 2012

Er zijn twee belangrijke wijzigingen in de bedragen van de premies voor selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval voor het referentiejaar 2012 (betaling in 2013).

Lees verder

 
 
 

Jaardeclaraties 2011:
rechtstreeks vanuit ODO Plus

Het programma ODO Plus heeft de gegegevens- uitwisseling tussen de operatoren en VAL-I-PAC vereenvoudigd om de administratieve last voor u te beperken.

Lees verder

 
 
 

Controle van de jaardeclaratie 2011

Zodra uw jaardeclaratie door VAL-I-PAC is gevalideerd, wordt ze naar een extern bureau gestuurd, dat de gegevens controleert. Sinds onze nieuwe erkenning, voeren 3 bureaus de controletaken uit voor VAL-I-PAC.

Lees verder

 
 
 

ODO Plus: goed om te weten ...

Sinds maart 2011 kunnen de gebruikers van ODO Plus met hun elektronische identiteitskaart inloggen op het programma. Naar aanleiding van onze bezoeken bij de operatoren, hebben we echter vastgesteld dat nog niet iedereen dit effectief doet.

Lees verder

 
 
Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be

Uitschrijven - Is deze boodschap onleesbaar? Online versie