Valipac
Valipac
  NR 13 - JANUARI 2013
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Indientermijn voor maanddeclaraties

Proficiat, uw inspanningen wierpen vruchten af!

Qua timing was 2012 een heel goed jaar: 89% van de maanddeclaraties hebben we tijdig ontvangen. Dit laat ons toe om een regelmatige en relevante opvolging van de materiaalrecyclage naar de overheid te doen.

Dit mooi resultaat zouden we niet halen zonder de professionele samenwerking van alle dossierbeheerders. Daarom blijft de extra vergoedingvan € 50 voor uw bedrijf per tijdig overgemaakte declaratie (vanaf de maand mei) van toepassing.

Maar ook de dossierbeheerders die tijdig hun declaraties indienden (van februari tot mei), hebben we met een kleine attentie bedankt. Ook dit zal van toepassing blijven in 2013.

Hopelijk doen we het in 2013 nog beter en bereiken we de kaap van 90%.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy