Valipac
Valipac
  NR 13 - JANUARI 2013
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Premies aanvragen voor uw klanten: wijzigingen

Noteer 1 maart alvast in uw agenda

De toepassing Mona Lisa Plus zal vanaf 14 januari 2013 opnieuw toegankelijk zijn voor het aanvragen van premies voor uw klanten. U wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. De uiterste deadline voor de aanvragen is 1 maart 2013.

Dit jaar is de opstart wat later dan gewoonlijk want er zijn drie wijzigingen in het programma doorgevoerd:

  • Als een van uw klanten recht heeft op een startforfait dan verschijnt dit automatisch op het certificaat. Geen extra administratie dus.

  • De densiteit van de foliezakken wordt verlaagd naar 25kg/m³. Dit is al aangekondigd geweest in een schrijven alsook in onze newsletter “Impact” van december 2012. Voor meer informatie, klik hier.

  • Het bedrag van het recyclageforfait voor kunststof is naar 35 € per ton verlaagd en het containerforfait (grote rolcontainer) bedraagt
    100 € voor een heel jaar.

Nota : door de wijziging van de densiteit van de zakken in het programma MLP zullen de soorten zakken die u de voorgaande jaren hebt omschreven niet meer gebruikt kunnen worden. Voor elk type plastic zak die u gebruikt, dient u nieuwe zakken in het programma te creëren en de afmetingen aan te geven. U vindt hiervoor de nodige info onder de rubriek "Help" in de applicatie (Gebruiksaanwijzing "Betaling certificaten aan ontpakkers").

De goedgekeurde certificaten zullen worden afgeprint door VAL-I-PAC. U kunt via de applicatie opnieuw een adreslijst downloaden van de ontpakkers voor wie VAL-I-PAC een certificaat heeft afgedrukt.

Opgelet! 2012 was een schrikkeljaar : u dient dus voor een containerforfait 366 dagen (of een veelvoud ervan) in het programma in te voeren wanneer de container een volledig jaar ter beschikking van de klant heeft gestaan.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy