Valipac
Valipac
  NR 13 - JANUARI 2013
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Forfait voor foliezakken
Aanpassing van het systeem

We hebben alle operatoren op 13 december schriftelijk op de hoogte gebracht van de wijziging van het systeem, dat invloed zal hebben op de premies van 2012. Hier vindt u nog eens een samenvatting van deze aanpassingen.

Het foliezakforfait dient om de selectieve inzameling van kleine hoeveelheden folie te stimuleren, voornamelijk bij KMO’s. In dat opzicht is het foliezakforfait op twee niveaus aangepast:

De inhoud van de zakken:

  • De densiteit die gebruikt wordt voor de berekening van de hoeveelheid folie in de zak wordt verlaagd van 30kg/m³ naar 25kg/m³. Deze aanpassing geldt voor alle foliezakgebruikers (behalve voor de gebruikers van Clean Site-zakken en zakken voor de inzameling van EPS).
  • De densiteit van 25 kg/m³ (die beter overeenstemt met de werkelijkheid) zal automatisch toegepast worden in de berekeningsformule voor de inhoud van de foliezakken die gebruikt zijn in 2012 (uitbetaling 2013).

Het zakforfait:

  • Voor ontpakkers die minder dan 500 foliezakken per jaar gebruiken, komt er geen verandering (per zak krijgen ze een forfait van 0,5€).
  • Voor ontpakkers die meer dan 500 foliezakken gebruiken per jaar en per site zal het zakforfait geplafonneerd worden op 500 zakken (250€) (m.a.w. VAL-I-PAC betaalt het zakforfait tot 500 zakken. Vanaf de 501ste zak ontvangt de onderneming geen zakforfait meer, maar enkel nog het recyclageforfait).

Deze aanpassing zal van kracht zijn vanaf januari 2013 (dus op de forfaits die in 2014 worden uitbetaald). Dit geeft u de mogelijkheid om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen en indien nodig het inzamelsysteem aan te passen.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy