Valipac
Valipac
  NR 13 - JANUARI 2013
informez un collègue     www.valipac.be
 

Premies aanvragen voor uw klanten: wijzigingen

Noteer 1 maart alvast in uw agenda

De toepassing Mona Lisa Plus zal vanaf 14 januari 2013 opnieuw toegankelijk zijn voor het aanvragen van premies voor uw klanten.

Lees verder.

 
 
 

Jaardeclaratie 2012

Mis de extra vergoeding voor uw bedrijf niet!

Ook dit jaar belonen wij operatoren met een vergoeding van € 100 per jaardeclaratie die op tijd ingediend wordt.

Lees verder.

 
 
 

Indientermijn voor maanddeclaraties

Proficiat, uw inspanningen wierpen vruchten af.

Qua timing was 2012 een heel goed jaar: 89% van de maanddeclaraties hebben we tijdig ontvangen.

Lees verder.

 
 
 

Forfait voor foliezakken

Aanpassing van het systeem

We hebben alle operatoren op 13 december schriftelijk op de hoogte gebracht van de wijziging van het systeem, dat invloed zal hebben op de premies van 2012.

Lees verder.

 
 
Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be

Uitschrijven - Is deze boodschap onleesbaar? Online versie