Valipac
Valipac
  NR 16 - JANUARI 2016
DE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Jaardeclaraties 2015, wat je moet weten…

Door het indienen van je jaardeclaratie 2015 vorm je een belangrijke schakel in het VAL-I-PAC systeem. Jouw jaardeclaratie is het cruciale instrument bij de opbouw van het recyclage- en valorisatieresultaat 2015.

Dit resultaat dient VAL-I-PAC al in maart aan de IVC (Interregionale Verpakkingscommissie) over te maken. Hieronder nog even de belangrijkste info en verschillen t.o.v. vorig jaar op een rij :

Declareer enkel éénmalige verpakkingen

De jaardeclaratie mag enkel nog hoeveelheden éénmalige verpakkingen bevatten. Herbruikbare verpakkingen filter je dus weg uit de cijfers.

Wat zijn herbruikbare verpakkingen?

Dit zijn verpakkingen die afkomstig zijn van poolsystemen of bedrijfseigen pools. In welke staat deze verpakkingen zich ook bevinden, ze mogen niet in de declaraties worden opgenomen. Zowel goede, herstelbare, als verloren herbruikbare verpakkingen horen dus niet thuis in de cijfers van VAL-I-PAC.

Concrete voorbeelden van herbruikbare verpakkingen :

  • Europalletten, CHEP-palletten, PRS-palletten en LPR-palletten.
  • Herbruikbare kunststofpalletten.
  • Verpakkingen waarvoor je als operator enkel het herstel of de reiniging verzorgt (bv. palletten, IBC’s, drums, …).
  • Uitval van herstelactiviteiten van deze herbruikbare verpakkingen en kapotte herbruikbare verpak-
    kingen.

Specifiek voor sorteercentra en ophalers

Is jouw bedrijf zelf geen pallethersteller maar voeren jullie wel hout af naar materiaalrecyclage, palletherstelling of energetische valorisatie? Dan heb je wellicht geen zicht op de hoeveelheid herbruikbare verpakkingen in deze stroom.

In dat geval breng je op de jaardeclaratie 2015 een forfaitaire correctie in mindering. Deze correctiefactor bedraagt :

  • 6% op hout dat werd afgevoerd naar andere bestemmingen dan palletherstelling, zowel recyclage als energetische valorisatie.
  • 43% op palletten die werden afgevoerd naar palletherstellers (i.p.v. 36% die je op de maanddeclaraties toepaste)

Bij twijfel of vragen, neem contact op met je dossier-
beheerder.

Timing

Uiterste datum van indiening : 29 februari 2016. Dien je de jaardeclaratie tijdig in? Dan levert dit jou 100 euro extra op.

Hoe indienen?

Zodra je alle maanddeclaraties van 2015 hebt ingediend, verschijnt een plusteken in de kolom ‘jaar’ in ODOplus (odo.valipac.be). Klik op het plusteken om jouw jaardeclaratie op te maken.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy