Valipac
Valipac
  NR 16 - JANUARI 2016
DE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Vergoeding voor tijdige maanddeclaraties

Dankzij tijdig ingediende maanddeclaraties kunnen we de evolutie van de materiaalrecyclage op regelmatige basis volgen en nuttige info terugkoppelen naar de operatoren.

We hopen ook in 2016 op jouw professionele bijdrage. Daarom blijft de extra vergoeding van 50 euro per tijdig overgemaakte maanddeclaratie (vanaf mei) in 2016 van toepassing.

Naast deze extra vergoeding en in overeenstemming met de policy van jouw bedrijf, bedanken we jou als dossierbeheerder met een Mygazine-bon. Wanneer je de maanddeclaraties van februari tot en met april overmaakte in de maand volgend op de referentiemaand, heb je deze bon beet. Go for it!

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy