ValipacValipac
 
NR 16 - JANUARI 2016
informez un collegue www.valipac.be
 
 

Een nieuw jaar... 

Nieuwe wensen, nieuwe verwachtingen, nieuwe doelstellingen.
Het hele team wenst jou en je familie een mooi en gezond 2016, met talrijke mooie ervaringen.

 
 
 

Jaardeclaraties 2015, wat je moet weten…

Door het indienen van je jaardeclaratie 2015 vorm je een belangrijke schakel in het VAL-I-PAC systeem. Jouw jaardeclaratie is het cruciale instrument bij de opbouw van het recyclage- en valorisatieresultaat 2015.

Lees verder.

 
 
 

Aanvraag premies 2015 van start!

Wil je jouw klanten de komende maanden ook weer belonen voor de inspanningen die ze in 2015 leverden voor de selectieve inzameling van hun verpakkingsafval?

Lees verder.

 
 
 

Maanddeclaraties 2016

VAL-I-PAC streeft naar vereenvoudiging van de declaraties. Daarom voeren we volgende wijzigingen door in de maanddeclaraties 2016.

Lees verder.

 
 
 

Vergoeding voor tijdige maanddeclaraties

Dankzij tijdig ingediende maanddeclaraties kunnen we de evolutie van de materiaalrecyclage op regelmatige basis volgen en nuttige info terugkoppelen naar de operatoren.

Lees verder.

 
 
Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be

Uitschrijven - Is deze boodschap onleesbaar? Online versie