Valipac
Valipac
  N° 8 - FEBRUARI 2010
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Controle van de jaardeclaraties 2009

Naar jaarlijkse gewoonte en conform de bepalingen van onze erkenning zullen de jaardeclaraties worden gecontroleerd door externe bureaus die door VAL-I-PAC zijn aangeduid.

Er is geen enkele wijziging aangebracht in de verdeling van de dossiers tussen de verschillende bureaus. Wij hopen zo een vertrouwensrelatie tussen de externe bureaus en de operatoren op te bouwen en een maximale efficiëntie bij de controles te garanderen .

De controles zullen plaatsvinden tussen 15 maart en 31 mei 2010. De externe bureaus nemen zelf contact met u op om de exacte datum van de controle vast te leggen.


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy