Valipac
Valipac
  N° 8 - FEBRUARI 2010
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Berekening van de recyclagegraad voor hout

De berekening van de recyclagegraad voor houten verpakkingsafval heeft de voorbije weken voor enige bezorgdheid gezorgd bij de operatoren.

Welke recyclagegraad moet ik toepassen als mijn hout niet naar een eindbestemming vertrekt? Een deel van mijn hout gaat naar energetische valorisatie. Wil dat zeggen dat mijn recyclagegraad automatisch lager zal zijn dan 100%?

De recyclagegraad werd geïntroduceerd om de recyclage van houten verpakkingsafval dat u selectief hebt ingezameld bij uw klanten te stimuleren.

Enkele 'basisregels' van de berekening zijn:

  • De ratio gerecycleerd hout/energetisch gevaloriseerd hout van de declaraties van het vierde kwartaal 2009 is slechts een indicatieve parameter.

  • Wanneer in het laatste kwartaal het tonnage A-hout selectief ingezameld bij uw klanten lager of gelijk is aan de hoeveelheid verpakkingshout die u hebt verstuurd naar de spaanplaatindustrie, dan zal de recyclage-graad 100% bedragen.

  • Wanneer hout niet naar een eindbestemming vertrekt, dan zal de efficiëntie van de recyclage nauwkeurig gecontroleerd worden op de bestemming:

    • Als het hout verstuurd wordt naar een erkende operator van VAL-I-PAC, dan zal er bij deze operator een gedetailleerde controle worden uitgevoerd op basis van de analyse van zijn massabalans.

    • In andere gevallen zal VAL-I-PAC een bezoek brengen aan de verschillende bedrijven, eventueel samen met de operator in kwestie.

Het is echter de operator die maatregelen moet nemen ten opzichte van zijn afnemers om te garanderen dat het hout effectief gerecycleerd wordt.

De berekening van de recyclagegraad is niet het resultaat van een eenzijdige beslissing van VAL-I-PAC, maar van overleg tussen alle betrokken partijen.

Als u bepaalde vragen hebt over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy