Valipac
Valipac
  N° 8 - FEBRUARI 2010
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Maandelijkse declaraties

De hoofdmissie van VAL-I-PAC is het behalen van de recyclagepercentages die aan haar leden zijn opgelegd. Gezien de soms heel snelle marktevoluties is VAL-I-PAC verplicht een proactieve houding aan te nemen.

Aangezien deze evoluties weerspiegeld worden in de declaraties van operatoren, is het essentieel dat deze informatie snel bij VAL-I-PAC terechtkomt.

Over het algemeen constateren wij een positieve evolutie in de verzending van de maandelijkse declaraties. Het percentage operatoren dat zijn declaraties op tijd toestuurt is gestegen van gemiddeld 50% in 2006 tot 57% in 2008 en 72% in 2009.

Maar dat betekent ook dat er nog een lange weg te gaan is om de 100% te halen!

Wij handhaven in 2010 de extra vergoeding van €50/declaratie die op tijd wordt toegestuurd (vanaf de maand mei) maar wij zullen de situatie ook nauwlettend opvolgen en contact opnemen met late inzenders.


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy