Valipac
Valipac
  NR 9 - FEBRUARI 2011
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Een persoonlijke attentie als dank

Het behalen van de recyclagedoelstelling blijft in 2011 een van de grootste uitdagingen voor VAL-I-PAC. Het is dus belangrijk dat we de evolutie van de tonnages regelmatig kunnen opvolgen aan de hand van de maanddeclaraties, maar we zijn ons ervan bewust dat een nieuwe werkwijze door de introductie van ODO Plus vaak met een zekere aanpassingsperiode gepaard gaat.

In deze context en bovenop de vergoeding van 50 die uw bedrijf ontvangt per tijdig ingevulde declaratie vanaf mei, schenkt VAL-I-PAC een abonnement op een tijdschrift (ter waarde van 25) aan de dossierbeheerders die hun maanddeclaraties voor februari, maart, april en mei tijdig invullen.

Interesse? Kijk dan snel op www.mygazine.be en ontdek de uitgebreide keuze aan tijdschriften.


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy