Valipac
Valipac
  NR 9 - FEBRUARI 2011
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Controle van uw declaraties

Volgens onze erkenning dienen we de jaardeclaraties van de operatoren door onafhankelijke externe bureaus te laten controleren.

Om zo efficiŽnt mogelijk te werk te gaan, worden deze controles sinds enkele jaren aan dezelfde 4 externe bureaus toevertrouwd.

VAL-I-PAC heeft geen wijzigingen doorgevoerd in de toekenning van de dossiers aan de kantoren. De operatoren zijn dus zeker dat ze ook dit jaar door hetzelfde bureau als vorig jaar worden gecontroleerd. Op deze manier hopen wij dat de vertrouwensrelatie tussen de operatoren en hun controlebureau kan worden voortgezet.

Net zoals vroeger vinden de controles plaats tussen 15 maart en 31 mei. De externe bureaus nemen zelf contact met u op om een afspraak voor de controle vast te leggen.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy