Valipac
Valipac
  NR 9 - FEBRUARI 2011
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Premies aanvragen voor uw
klanten:
Noteer 1 maart alvast in uw agenda

Vanaf begin januari hebben de operatoren opnieuw toegang tot Mona Lisa Plus voor het aanvragen van premies voor hun klanten.

Hier vonden er geen wijzigingen plaats, noch in het programma zelf, noch wat betreft de bedragen voor de container- en recyclagepremies. Ook de uiterste datum voor de aanvragen blijft 1 maart ... dus wacht niet langer!

Om de materiaalrecyclage van houten verpakkingsafval te blijven stimuleren, is de recyclagegraad voor hout nog steeds geldig. De toepassingsmodaliteiten zijn dezelfde als die van vorig jaar, maar de berekening gebeurt nu voor het volledige jaar 2010 en niet enkel op het laatste trimester zoals in 2009.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy