LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR. 2 - APRIL 2007
 

 

Recyclage en valorisatie
van het jaar 2006:

De eerste resultaten.

De eerste resultaten van 2006 zijn inmiddels bekend. Naar goede traditie presenteerde VAL-I-PAC eind maart zijn voorlopig rapport. Zoals verwacht werden de doelstellingen voor recyclage en valorisatie vlot behaald. Beter nog, de verwachtingen werden overtroffen.

Dankzij de inzet van onze operatoren werd 85% van de jaardeclaraties van het jaar 2006 tijdig ingediend, d.w.z. vóór 28 februari 2007.

De rappels die we naar de late inzenders stuurden wierpen ook hun vruchten af, want in de tweede helft van maart hadden we 94% van het totale aantal declaraties binnen.
De operatoren die eind maart nog geen declaratie ingediend hadden, werden persoonlijk benaderd om hun samenwerking met VAL-I-PAC te bespreken.

Declaraties van de operatoren in 2006

 
Recyclage
Energetische valorisatie
Totaal
  Mono materiaal Gemengd afval
papier/karton
338.063 48 12.980
351.091
hout
103.190 11.453 2.666
117.309
kunststof
43.005 2.352 13.622
58.979
metaal
30.020 0 0
30.020
andere
376 0 839 1.215
totaal
514.654
13.853
30.107
558.614

 
De bereikte resultaten houden rekening met een correctie naar beneden van 1%. Dit met het oog op eventuele wijzigingen, die later bij controle van de aanvragen voor certificaten en van de jaardeclaraties worden aangebracht.

Percentages van valorisatie en recyclage gerealiseerd in 2006

 
Recyclage
Energetische
valorisatie
Totaal
papier/karton
92,1% 3,6%
95,7%
hout
68,2% 9,3%
77,5%
kunststof
51,9% 19,3%
71,2%
metaal
82,1% 0,0% 82,1%
andere
4,1% 9,1%
13,1%
totaal
79,5%
6,8%
86,3%

Welke ontwikkelingen deden zich voor tussen 2005 en 2006?

Globaal stellen we dus een stijging vast in de gedeclareerde tonnages van 7% voor recyclage, 36% voor monomateriaalstromen die verbrand worden (vooral hout) en een stijging van 14 % in de verbranding van verpakkingen aanwezig in gemengd afval.

Bij de recyclage valt vooral een stijging op voor karton en metalen verpakkingen. Voor hout stellen we een vermindering van de recyclage vast ten voordele van de energetische valorisatie. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de stijging van de brandstofkosten en het gebruik van hout als secundaire brandstof.

   
Inhoud

 

Recyclage en valorisatie van het jaar 2006:
   
De betaling van de premies aan uw klanten
   
De elektronische declaratie
   
Controle van uw jaardeclaratie 2006
   
Facturatie van de prestaties
     
VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy