LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR. 2 - APRIL 2007
 

 

De betaling van de premies aan uw klanten
Schakel naar een hogere versnelling!

VAL-I-PAC heeft zich tot doel gesteld om tegen 1 mei 2007 12.500 certificaten goed te keuren. Alle zeilen worden bijgezet om deze ambitieuze doelstelling te bereiken. De controle van de aanvragen gaat naar een hogere versnelling en de operatoren die nog geen aanvraag ingediend hebben, worden aangemaand om dit zo spoedig mogelijk te doen!  

Op dit moment hebben we 9500 certificaten goedgekeurd en de dossiers van 62 operatoren afgehandeld. De nieuwe versie van Mona Lisa Plus en de daaraan gekoppelde analysetools laten ons toe om sneller de aanvragen te verwerken. Belangrijk is wel dat de klantennummers van de begunstigden in de aanvraag niet gewijzigd zijn t.o.v. vorig jaar, en dat de aanvraag die we ontvangen van de operatoren van goede kwaliteit is. Operatoren bij wie dit niet het geval is, worden verzocht om een nieuwe aanvraag in te dienen!

Ook de interne procedures hebben we herzien. Zo kunnen we bij grote aanvragen de aanvraag gedeeltelijk goedkeuren en hoeven we dus niet meer te wachten tot de aanvraag in zijn geheel behandeld is om de certificaten goed te keuren.

VAL-I-PAC print de goedgekeurde certificaten voortaan ook zelf af.  De operatoren ontvangen de gedrukte certificaten dan per aangetekend schrijven.

Hebt u nog vragen over dit onderwerp? Aarzel dan niet om uw dossierbeheerder te contacteren. Die helpt u graag verder.

   
Inhoud

 

Recyclage en valorisatie van het jaar 2006
   
De betaling van de premies aan uw klanten
   
De elektronische declaratie
   
Controle van uw jaardeclaratie 2006
   
Facturatie van de prestaties
     
VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy