LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR. 2 - APRIL 2007
 

 

De elektronische declaratie :
Enkele tips

In de vorige LINK kondigden we al aan dat de operatoren hun declaraties nu ook via elektronische weg kunnen versturen. Tot onze tevredenheid stellen we vast dat de grote meerderheid van de in 2007 verstuurde declaraties ons op die manier bezorgd worden. Dat verhoogt de efficiëntie en zorgt voor een aanzienlijke tijdswinst.

Deze nieuwe manier om declaraties te versturen werd goedgekeurd door de werkgroep operatoren en trad in voege op 1 januari 2007. Maakt u zelf nog geen gebruik van dit systeem? Het is anders erg eenvoudig: klik hier om het declaratieformulier in Excel- formaat binnen te halen, en u bent vertrokken!

De belangrijkste tips op een rijtje:

  • Haal via bovenstaande link het elektronische formulier binnen en sla dat op in uw computer.
  • Voeg geen extra rekenbladen aan het standaardformulier toe.
  • Geef het rekenblad geen andere naam.
  • Pas het formaat niet aan, alleen Excel-bestanden worden aanvaard.
  • Bewaar een kopie van elke declaratie op uw computer en sla het bestand als volgt op: «nummer operator_maand_jaar_versie».
  • Verwijder alle eventuele links van interne rekenbladen van uw formulier.
  • Mail het volledig ingevulde formulier naar decl@valipac.be.

Ondervindt u toch nog problemen bij het gebruik van dit nieuwe systeem? Contacteer dan uw dossierbeheerder voor verdere assistentie.

   
Inhoud

 

Recyclage en valorisatie van het jaar 2006
   
De betaling van de premies aan uw klanten
   
De elektronische declaratie
   
Controle van uw jaardeclaratie 2006
   
Facturatie van de prestaties
     
VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy