LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR. 2 - APRIL 2007
 

 

Controle van uw jaardeclaratie 2006

VAL-I-PAC heeft op dit moment nagenoeg alle jaardeclaraties van 2006 binnen. Dit betekent dat het controleproces kan beginnen. Zoals eerder al meegedeeld, selecteerde VAL-I-PAC uiteindelijk vier bureaus: Ageco, Comase, OWS en TCLM.

Deze onafhankelijke bureaus zullen alle gegevens controleren die relevant zijn voor de samenwerking tussen VAL-I-PAC en zijn operatoren. Het bureau xxx (perso) zal u binnenkort contacteren voor een afspraak. Daarbij zal uw jaardeclaratie van 2006 gecontroleerd worden. Die controle moet gebeuren tussen 1 april en 30 juni 2007. Dit om VAL-I-PAC toe te laten om zijn definitief rapport met alle gegevens over recyclage en valorisatie tijdig bij de I.V.C. in te dienen.

Tips voor een goed verloop van de controle:

  • Leg alle rapporten die betrekking hebben op het referentiejaar 2006 aan de controleur voor (controlerapport van de maanddeclaraties, verslagen van sorteerproeven, enz.)
  • Zorg ervoor dat u alle documenten en alle informatie binnen handbereik hebt waarop u zich gebaseerd hebt om uw jaardeclaratie op te maken.
  • Eventuele verbeteringen zullen op het formulier van de jaardeclaratie worden genoteerd. U hoeft ze dus niet afzonderlijk naar VAL-I-PAC te sturen.

We zijn ervan overtuigd dat u de vertegenwoordigers van de externe bureaus goed zult ontvangen en danken u alvast bij voorbaat voor uw bereidwillige medewerking tijdens de geplande controles.

   
Inhoud

 

Recyclage en valorisatie van het jaar 2006
   
De betaling van de premies aan uw klanten
   
De elektronische declaratie
   
Controle van uw jaardeclaratie 2006
   
Facturatie van de prestaties
     
VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy