LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR. 2 - APRIL 2007
 

 

Facturatie van de prestaties

We kregen heel wat vragen van operatoren over de facturatie van de vergoedingen voor 2006 en 2007. Daarom geven we hierna nog eens een overzicht van de volledige procedure.

Na controle van uw jaaraangifte door een extern bureau, berekent VAL-I-PAC de vergoedingen waar u recht op hebt. VAL-I-PAC stuurt u dan een opdracht tot facturatie.

VAL-I-PAC baseert zich voor de berekening van deze vergoedingen uitsluitend op de jaardeclaraties goedgekeurd door het extern bureau. Eenmaal alle controles uitgevoerd zijn, sturen alle operatoren ons hun eindafrekening voor 2006. Samen met het bedrag dat ze voor dat jaar nog te goed hebben, maken ze ons ook een voorschotfactuur voor 2007 over.

Hoe wordt het bedrag van uw slotfactuur voor 2006 berekend?

De slotfactuur wordt berekend op basis van het tonnage van de in 2006 gerecycleerde en energetisch gevaloriseerde materialen, dit a rato van 2 euro per ton. Daar komt dan nog 250 euro per uitgevoerde sorteerproef bij en 10 euro per goedgekeurd certificaat voor het jaar 2005. Van dit bedrag wordt tenslotte uw voorschotfactuur 2006 in mindering gebracht.

Hoe wordt het bedrag van uw voorschotfactuur van 2007 berekend?

Dit voorschot wordt berekend op basis van 50% van de door u gevaloriseerde en aan VAL-I-PAC gedeclareerde verpakkingen in 2006.

   
Inhoud

 

Recyclage en valorisatie van het jaar 2006
   
De betaling van de premies aan uw klanten
   
De elektronische declaratie
   
Controle van uw jaardeclaratie 2006
   
Facturatie van de prestaties
     
VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy