LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR. 2 - APRIL 2007
Visuel VAL-I-PAC
Inhoud

 

Recyclage en valorisatie van het jaar 2006
   
De betaling van de premies aan uw klanten
   
De elektronische declaratie
   
Controle van uw jaardeclaratie 2006
   
Facturatie van de prestaties
   
Kort samengevat
 

Beste Mevrouw,
Beste Meneer,

Zoals aangekondigd sturen we u hierbij het tweede nummer van LINK, de nieuwe elektronische newsletter van VAL-I-PAC.

Na het eerste nummer ontvingen we heel wat positieve reacties. Een reden te meer om u via deze nieuwsbrief te blijven informeren over onze activiteiten. Dat zal regelmatig gebeuren, in functie van de actualiteit. Misschien is LINK ook van belang voor enkele van uw collega’s. Is dat het geval? Klik dan hier om deze in te schrijven.

 

 

Recyclage en valorisatie van het jaar 2006:
De eerste resultaten

De eerste resultaten van 2006 zijn inmiddels bekend. Naar goede traditie presenteerde
VAL-I-PAC eind maart zijn voorlopig rapport aan de I.V.C. Zoals verwacht werden de doelstellingen voor recyclage en valorisatie vlot behaald. Beter nog, de verwachtingen werden overtroffen.

Lees meer

 

Recyclage et valorisation

 

De betaling van de premies aan uw klanten
Schakel naar een hogere versnelling!

VAL-I-PAC heeft zich tot doel gesteld om tegen 1 mei 2007 12.500 certificaten goed te keuren. Alle zeilen worden bijgezet om deze ambitieuze doelstelling te bereiken. De controle van de aanvragen gaat naar een hogere versnelling en ...

Lees meer

 

Paiement des primes à vos clients.

 

De elektronische declaratie :
Enkele tips

In de vorige LINK kondigden we al aan dat de operatoren hun declaraties nu ook via elektronische weg kunnen versturen.

Lees meer

 

Déclarations électroniques

 

Controle van uw jaardeclaratie 2006

VAL-I-PAC heeft op dit moment nagenoeg alle jaardeclaraties van 2006 binnen. Dit betekent dat het controleproces kan beginnen. Zoals eerder al meegedeeld, selecteerde VAL-I-PAC uiteindelijk vier bureaus: ...

Lees meer

 

Contrôle de votre déclaration annuelle 2006

 

Facturatie van de prestaties

We kregen heel wat vragen van operatoren over de facturatie van de vergoedingen voor 2006 en 2007. Daarom geven we hierna nog eens een overzicht van de volledige procedure.

Lees meer

 

Facturation des prestations

 

Kort samengevat

Uw mening telt !
Via deze elektronische nieuwsbrief brengen wij u regelmatig op de hoogte van alle praktische informatie over de contacten die u heeft met VAL-I-PAC. Wij behandelen vooral thema’s waarover u vragen zou kunnen hebben. Heeft u suggesties voor onze volgende edities? Aarzel niet om ons te contacteren : link@valipac.be


Paiement des primes à vos clients.

Een nieuw gezicht
Sinds oktober jongstleden maakt Julien de Tiège deel uit van het VAL-I-PAC team. Julien is 26 jaar en heeft het diploma Natuurwetenschappen op zak. Voordien was hij werkzaam als consultant in de sector van de grootdistributie. Bij VAL-I-PAC werkt Julien voor twee verschillende departementen : enerzijds voor Clean Site System waar hij het netwerk van handelaars uitbouwt, anderzijds voor het Operationeel Departement waar hij de controle van de operatoren in Wallonië opvolgt. U kan Julien contacteren op : julien.detiege@valipac.be


Julien de Tiège

 

VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy