Beste Deelnemer,

VAL-I-PAC is onlangs het slachtoffer geworden van frauduleuze praktijken bij het versturen van onze post.
Bepaalde facturen werden onderschept om er een rood etiket op te kleven met melding van een nieuw bankrekeningnummer. Wij hielden eraan u hierover in te lichten.

Indien u onlangs facturen ontving van VAL-I-PAC met melding van een nieuw bankrekeningnummer, weet dan dat het hier om een verduistering gaat

Gelieve ons hierover in dit geval in te lichten en het bedrag van de factuur uiteraard niet op het aangeduide rekeningnummer te storten.

 VAL-I-PAC heeft haar rekeningnummers niet gewijzigd.
Gemakshalve herinneren wij u hieronder onze bankrekeningnummers :

ING : IBAN  BE77 3101 2794 8342   - BIC : BBRUBEBB
BNP FORTIS : IBAN BE28 2100 3449 0020 - BIC GEBABEBB
KBC  : IBAN :  BE36 4324 0185 5181 - BIC KREDBEBB

Mogen wij u vragen dit bericht zo spoedig mogelijk aan de betrokken diensten binnen uw bedrijf  door te sturen om alle misverstanden te vermijden.

Wij betreuren dit incident ten zeerste en blijven uiteraard tot uw dienst voor alle bijkomende informatie.

Met vriendelijke groeten,

LUC VAN DE VONDEL
FINANCIEEL EN ADMINISTRATIEF DIRECTEUR
DIRECTEUR FINANCIER ET ADMINISTRATIF

T +32 2 456 83 14  
 F +32 2 456 83 20
LUC.VANDEVONDEL@VALIPAC.BE

VAL-I-PAC  
KONINGIN ASTRIDLAAN 59 B11
AVENUE REINE ASTRID 59 B11
B-1780 WEMMEL

WWW.VALIPAC.BE
VAL-I-PAC_LOGO

 


Uitschrijven - Is deze boodschap onleesbaar? Online versie