Valipac
Valipac
  NR 10 - MEI 2011
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Resultaten 2010

Naar aanleiding van het laatste Samenwerkingsakkoord stegen de recyclage- en valorisatiedoelstellingen die aan de verpakkingsverantwoordelijken worden opgelegd, met 5 % voor 2010. In 2008 ging het globale, te behalen recyclagecijfer al van 50 % naar 75 %, maar vanaf 2010 ligt het op 80 %. Het globale valorisatiepercentage is 85 %.

De uitdaging was enorm aangezien het te behalen recyclagecijfer in een periode van 3 jaar met maar liefst 30 % is toegenomen! De effecten van de slechte, economische context van de voorbije twee jaar en de ontwikkeling van groene energie deden ons het ergste vrezen voor de resultaten van 2010.

Nadat we in 2008 en 2009 met respectievelijk 79,6 % en 79,4 % onder de grens van de 80 % doken (definitief september rapport), bedraagt het globale recyclagecijfer voor 2010 80,9 %.
Deze vooruitgang danken we aan een stijging van het tonnage papier/karton (+ 7 % ten opzichte van 2009 en ongeveer even groot als de stijging van de leden) maar vooral aan de toename van het hout dat gerecycleerd wordt (+ 17 % ten opzichte van 2009).
De strengere toekenning van de recyclagepremies voor hout, door het invoeren van de recyclagegraad, heeft zeker een belangrijke rol gespeeld bij de stijging van de hoeveelheid hout dat naar recyclage gaat.

Het tussentijds rapport over deze resultaten werd naar jaarlijkse gewoonte begin april in detail gepresenteerd aan de Interregionale Verpakkingscommissie.


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy