Valipac
Valipac
  NR 10 - MEI 2011
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Jaardeclaratie 2010:
controle van externe bureaus

Eind februari hadden we al 95 % van de jaardeclaraties van 2010 in ons bezit. De achtergebleven declaraties konden uiteindelijk binnen de eerste 14 dagen van maart behandeld worden, waardoor alle declaraties in het maartrapport, dat aan de IVC overgemaakt wordt, konden opgenomen worden.

Controle van externe bureaus
Nadat de nieuwe tool ODO Plus eind januari online ging, heeft VAL-I-PAC de jaardeclaraties van de operatoren uitzonderlijk in dit nieuwe programma ingediend. Voortaan zullen de externe bureaus via deze tool ge´nformeerd worden over de dossiers die klaar zijn voor controle.

Er is geen enkele verandering op het vlak van de controleprocedure en de toekenning van dossiers aan de verschillende externe bureaus. De afspraken tussen de dossierbeheerder en het extern bureau worden altijd persoonlijk en rechtstreeks gemaakt.

U vindt op de pagina 'Meldingen' van ODO Plus een bevestiging van de datum en het tijdstip van de afspraak en de naam van het extern bureau dat uw declaratie zal controleren.

De controles worden tussen 1 april en 15 juni 2011 uitgevoerd.


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy