Valipac
Valipac
  NR 10 - MEI 2011
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Premieaanvragen 2010:
eerste resultaten

Het jaar 2010 breekt alle records wat het indienen en goedkeuren van de premieaanvragen betreft. Eind maart werd al bijna 80 % van de certificaten voor het jaar 2010 aangevraagd. Dat is nooit gezien!

Ons team van het operationeel departement heeft onafgebroken gewerkt om deze toestroom van certificaten te behandelen en heeft voor eind maart bijna 16.000 certificaten kunnen goedkeuren, twee maand eerder dan vorig jaar. Indien u een van de operatoren bent die nog geen aanvraag voor certificaten heeft ingediend, maak er dan zo snel mogelijk werk van.

Overstap naar het authenticatieplatform
ODO Plus

Als gevolg van de fusie van de authenticatieplatformen ODO Plus en Mona Lisa Plus, meldden enkele operatoren ons kleine afwijkingen bij het verwerken van de certificaten (een certificaat niet kunnen schrappen, een csv document niet kunnen importeren, ...).
Deze problemen werden aan onze leverancier gemeld en zijn reeds allemaal opgelost. Stelt u toch nieuwe problemen vast, aarzel dan niet om ons daarvan op de hoogte te brengen.


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy