Valipac
Valipac
  NR 10 - MEI 2011
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Planning van de sorteerproeven

De sorteerproeven op monomateriaal gaan in juni weer van start en zullen duren tot november.

Lydia De Logi, medewerkster van het Administratief departement van VAL-I-PAC, zal telefonisch contact opnemen met de betrokken operatoren om een afspraak vast te leggen.

Organic Waste System staat steeds in voor de uitvoering van deze proeven. De dossierbeheerders kunnen de bevestiging van deze afspraken op de pagina 'Meldingen' van ODO Plus vinden.

Voorbereidende instructies
Om de sorteerproeven optimaal te laten verlopen, herinneren we u aan enkele basisregels voor een goede voorbereiding van deze afspraken: zorg ervoor dat het materiaal waarop de proef zal worden uitgevoerd in voldoende mate aanwezig is. Bovendien moeten er ook voldoende middelen (personeel en technische middelen) voorzien zijn om de proef correct te kunnen uitvoeren.
Indien een van deze voorwaarden niet vervuld wordt, kan VAL-I-PAC beslissen om de sorteerproef niet te vergoeden of de kosten van de externe deskundige door te rekenen aan de operator (vast bedrag van 455).

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy