Valipac
Valipac
  NR 10 - MEI 2011
informeer een collega     www.valipac.be
 

*|IF:LANGUAGE=FR|* *|IF:GENDER=V|* Chère Madame *|ELSEIF:GENDER=M|* Cher Monsieur *|END:IF|* *|ELSEIF:LANGUAGE=NL|* Beste *|FNAME|* *|END:IF|* *|LNAME|*,

Zowel leden als operatoren hebben nu hun jaardeclaraties voor 2010 ingediend. VAL-I-PAC heeft dus de balans van de behaalde resultaten kunnen opmaken. Goed nieuws: voor het 13e jaar op rij werden de recyclage- en valorisatiedoelstellingen behaald. Een nieuw succes dat we met de operatoren delen, die zich dagelijks inzetten om hun declaraties op tijd in te dienen!

In dit nummer maken we de balans op van de timing van het invoeren van de jaardeclaraties 2010 en halen we het belang aan van een goede registratie van de Clean Site-tonnages. We geven ook praktische informatie mee omtrent de controle van de jaardeclaraties, de planning van sorteerproeven en de certificaataanvragen.

Veel leesplezier!

 
 

Resultaten 2010

Naar aanleiding van het laatste Samenwerkings-akkoord stegen de recyclage- en valorisatiedoel-stellingen die aan de verpakkingsverantwoor-delijken worden opgelegd, met 5 % voor 2010.

Lees verder

 
 
 

Jaardeclaratie 2010:
controle van externe bureaus

Eind februari hadden we al 95 % van de jaardeclaraties van 2010 in ons bezit. De achtergebleven declaraties konden uiteindelijk binnen de eerste 14 dagen van maart behandeld worden.

Lees verder

 
 
 

Premieaanvragen 2010:
eerste resultaten

Het jaar 2010 breekt alle records wat het indienen en goedkeuren van de premieaanvragen betreft. Eind maart werd al bijna 80 % van de certificaten voor het jaar 2010 aangevraagd. Dat is nooit gezien!

Lees verder

 
 
 

Registratie van de tonnages van de Clean Site-handelaars

Tot december 2010 werden de tonnages kunststof die met de Clean Site-zakken opgehaald werden, via de tweede sheet van het Excel-formulier van de maanddeclaraties ingediend.

Lees verder

 
 
 

Planning van de sorteerproeven

De sorteerproeven op monomateriaal gaan in juni weer van start en zullen duren tot november.

Lees verder

 
 
Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be

Uitschrijven - Is deze boodschap onleesbaar? Online versie