Valipac
Valipac
  NR 12 - APRIL 2012
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Premies ontpakkers voor het referentiejaar 2011

Ook dit jaar hebben steeds meer operatoren hun aanvragen voor forfaits op tijd ingediend. We danken deze dossierbeheerders dan ook voor hun inspanningen. De financiële impact die het tijdig indienen van de aanvragen heeft op uw bedrijf (zie laatste paragraaf) heeft ongetwijfeld zijn effect niet gemist ...

Op 1 maart hadden we 55 % van de te verwerken certificaten in ons bezit. Dat is 10 % meer dan op hetzelfde moment vorig jaar. Tegen eind maart had 80 % van de operatoren hun aanvragen ingediend.

Behoort u tot de 20% laattijdigen? Laat dan uw klanten niet langer wachten en dien zo snel mogelijk uw aanvraag voor certificaten in!

Zoals we u op 30 maart per e-mail meedeelden, zal de administratieve vergoeding voor certificaten die na 1 mei 2012 worden aangevraagd, slechts 5/goedgekeurd certificaat bedragen in plaats van 10. Nog een goede reden dus om niet langer te wachten!


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy