Valipac
Valipac
  NR 12 - APRIL 2012
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Indientermijn voor maanddeclaraties : steeds beter!

Om de evolutie van de materiaalrecyclage op regelmatige basis te kunnen opvolgen, hechten we veel belang aan de indientermijn van de maanddeclaraties.

De resultaten van de laatste jaren wijzen op een duidelijke verbetering qua timing: het aantal declaraties dat we tijdig ontvangen, ligt elk jaar hoger (zie grafiek).

Om een dergelijk resultaat te bereiken, heeft VAL-I-PAC vanaf het referentiejaar 2009 een extra administratieve vergoeding voor bedrijven ingevoerd van 50 per tijdig overgemaakte declaratie vanaf de maand mei.

Naast deze "bonus" en in overeenstemming met de interne policy van de operatoren, willen we de dossierbeheerders die een inspanning leveren om hun declaraties van februari tot mei tijdig in te dienen, bedanken met een kleine attentie, namelijk een abonnement op een magazine naar keuze (ter waarde van 25).

Gezien het grote succes, hebben we besloten om dit initiatief ook in 2012 toe te passen. De dossierbeheerders in kwestie werden hiervan op 21 maart via mail op de hoogte gebracht (voor een overzicht van de magazines, neem een kijkje op www.mygazine.be).


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy