Valipac
Valipac
  NR 12 - APRIL 2012
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Supervisie van de sorteerproeven door OWS

Binnenkort gaan de sorteerproeven opnieuw van start. De eerste afspraken zullen vanaf juni worden vastgelegd en lopen tot november 2012.

Praktische aspecten
Het externe bureau OWS ziet nog steeds toe op de sorteerproeven en de visuele controles. De data van de afspraken worden voorgesteld door VAL-I-PAC, in overleg met de operator en OWS. Vanaf het ogenblik dat de afspraak bevestigd is, kunt u de datum ook terugvinden op het "boodschappenscherm" in ODO Plus.

Voor het goede verloop van de proeven en de visuele controles, vragen we u om het extern bureau een voldoende grote en representatieve hoevelheid aan te bieden van het te sorteren materiaal, alsook de technische en menselijke middelen die nodig zijn om de proeven uit te voeren. We herinneren u eraan dat het personeel van OWS de testen superviseert en ze zelf niet dient uit te voeren.

Als de vertegenwoordiger van het extern bureau vaststelt dat een van deze voorwaarden niet vervuld is, zal hij een negatieve evaluatiefiche opmaken voor VAL-I-PAC. In dat geval kan VAL-I-PAC beslissen om de sorteerproef niet te vergoeden of om de kosten van het extern bureau (forfaitair bedrag van 455) te verhalen op de operator.

Als u vaststelt dat de sorteerproef niet in de voorziene omstandigheden kan worden uitgevoerd, gelieve zo snel mogelijk én uiterlijk de dag voor de afspraak contact op te nemen met Lydia De Logi van VAL-I-PAC op het nummer 02/456.83.29 om een nieuwe afspraak te plannen.


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy