Valipac
Valipac
  NR 12 - APRIL 2012
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Vergoedingen voor operatoren

De administratieve vergoedingen die de operator dient te factureren, zullen berekend worden zodra alle jaardeclaraties gecontroleerd en goedgekeurd zijn door de externe bureaus.

Overzicht van de vergoedingen voor het referentiejaar 2011:

  • Gerecycleerde en energetisch gevaloriseerde monomaterialen:  2/ton

  • Tijdig verstuurde maanddeclaraties (vanaf mei):  50/declaratie

  • Tijdig verstuurde jaardeclaratie:  100/declaratie

  • Sorteerproef (indien geen negatieve evaluatie):  250/sorteerproef

  • Goedgekeurde certificaten (referentiejaar 2010):  10/certificaat

De gedetailleerde gegevens van deze vergoedingen zullen op uw afrekening 2011 worden vermeld. Aangezien de meesten al een voorschot voor 2011 hebben gefactureerd, zal dit voorschot afgehouden worden van de eindfactuur. Daarbovenop komt nog het voorschot voor 2012 (50 % van de hoeveelheid gedeclareerd monomateriaal in 2011 aan  2/ton).

Elke operator zal tegen juli een brief ontvangen met de details van de prestaties die aan VAL-I-PAC gefactureerd kunnen worden.


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy