Valipac
Valipac
  NR 15 - APRIL 2014
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Indientermijn voor maanddeclaraties

Betere opvolging van de materiaalrecyclage.

Volgehouden inspanningen wierpen vruchten af. 2013 was een heel goed jaar, bijna 90% van de maanddeclaraties werd tijdig ingediend. Dit liet ons toe de evolutie van de materiaalrecyclage op regelmatige basis op te volgen en hierover snel naar de operatoren te rapporteren.

Dit mooie resultaat behaalden we dankzij de professionele samenwerking met alle dossierbeheerders. Daarom blijft de extra vergoeding van € 50 per tijdig overgemaakte declaratie (vanaf de maand mei) van toepassing. Wij zullen de situatie ook nauwlettend opvolgen en contact opnemen met bedrijven die hun aangiftes niet tijdig indienen.

Naast deze extra vergoeding en in overeenstemming met de interne policy van uw bedrijf, willen we de dossierbeheerders die tijdig hun declaraties van februari tot mei indienden met een kleine attentie bedanken.

Gezien het grote succes van de Mygazineactie, hebben we besloten om dit initiatief ook in 2014 toe te passen. De dossierbeheerders in kwestie werden hiervan op 17 maart via mail op de hoogte gebracht (wil u al eens wegdromen bij uw favoriete tijdschrift, neem dan een kijkje op www.mygazine.be).

Laat deze opportuniteit niet liggen en laat er ons de komende maanden verder werk van maken!

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy