Valipac
Valipac
  NR 15 - APRIL 2014
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Supervisie van de sorteerproeven
door OWS

Binnenkort gaan de sorteerproeven opnieuw van start. De eerste afspraken zullen vanaf juni worden vastgelegd en lopen tot november 2014.

Zo verloopt het in de praktijk :

Het externe bureau OWS ziet toe op de sorteerproeven en de visuele controles. VAL-I-PAC stelt een datum voor de afspraak in overleg met u en OWS voor. Bent u de datum vergeten? Van zodra de afspraak bevestigd is, kunt u die terugvinden op het "boodschappenscherm" in ODO Plus.

Voor het goede verloop van de proeven en de visuele controles, vragen we u om het extern bureau een voldoende grote en representatieve hoeveelheid van het te sorteren materiaal aan te bieden, alsook 2 of 3 arbeiders, en een kraan of bulldozer indien nodig om de sortering uit te voeren. We herinneren u eraan dat de medewerker van OWS de testen superviseert en ze zelf niet dient uit te voeren.

Als de vertegenwoordiger van het extern bureau vaststelt dat een van deze voorwaarden niet vervuld is, zal hij een negatieve evaluatiefiche opmaken voor VAL-I-PAC. In dat geval kan VAL-I-PAC beslissen om de sorteerproef niet te vergoeden of om de kosten van het extern bureau (een forfaitair bedrag van € 455) door te rekenen aan de operator.

Als u vaststelt dat de sorteerproef niet in de voorziene omstandigheden kan worden uitgevoerd, gelieve zo snel mogelijk én uiterlijk de dag voor de afspraak contact op te nemen met Lydia De Logi bij VAL-I-PAC op het nummer 02/456.83.29 om een nieuwe afspraak in te plannen.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy