Valipac
Valipac
  NR 15 - APRIL 2014
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

De geboorte van myCertificate

Zoals eerder reeds gemeld, werd het papieren certificaat vervangen door een webapplicatie : myCertificate.

Het voornaamste gevolg voor de operatoren is dat zij niet langer de gedrukte certificaten toegestuurd krijgen, maar nu zelf de brieven voor hun klanten kunnen afdrukken. De grootste verandering bestaat er echter in dat de ontpakkers, eenmaal ze de brieven van hun operator hebben ontvangen, via mycertificate.valipac.be de nodige informatie krijgen over hun premies, en tevens een aantal stappen dienen te doorlopen om hun certificaat te kunnen downloaden (uiteraard voor zover ze in orde zijn met de wet).

De ontpakker hoeft het certificaat dus niet meer ingevuld terug te sturen naar VAL-I-PAC en de reden waarom de premie mogelijk niet wordt uitbetaald, wordt meteen duidelijker. Door de stappen die de ontpakker doorloopt in de applicatie, beschikt VAL-I-PAC automatisch over de nodige elementen om al dan niet tot betaling over te gaan.

Net zoals bij elke ingrijpende verandering is het niet ondenkbaar dat klanten/ontpakkers vragen hebben bij het aanloggen op myCertificate of bij het doorlopen van de online stappen. Daarvoor kunnen zij zich uiteraard wenden tot VAL-I-PAC.

We hopen met deze applicatie zowel de ophalers als hun klanten nog beter en sneller van dienst te kunnen zijn.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy