Valipac
Valipac
  NR 15 - APRIL 2014
informez un collegue     www.valipac.be
 

Indientermijn voor maanddeclaraties

Betere opvolging van de materiaalrecyclage.

Volgehouden inspanningen wierpen vruchten af. 2013 was een heel goed jaar, bijna 90% van de maanddeclaraties werd tijdig ingediend.

Lees verder.

 
 
 

Controle van jaardeclaraties 2013

Praktische aspecten.

Volgens onze erkenning dienen de jaardeclaraties van de operatoren door onafhankelijke, externe bureaus gecontroleerd te worden.

Lees verder.

 
 
 

Vergoedingen voor operatoren

De administratieve vergoedingen waar u als operator recht op heeft, zullen berekend worden zodra de externe bureaus alle jaardeclaraties hebben gecontroleerd en goedgekeurd.

Lees verder.

 
 
 

Supervisie van de sorteerproeven door OWS

Binnenkort gaan de sorteerproeven opnieuw van start. De eerste afspraken zullen vanaf juni worden vastgelegd en lopen tot november 2014.

Lees verder.

 
 
 

De geboorte van myCertificate

Zoals eerder reeds gemeld, werd het papieren certificaat vervangen door een webapplicatie: myCertificate.

Lees verder.

 
 
Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be

Uitschrijven - Is deze boodschap onleesbaar? Online versie