LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 5 - MEI 2008
 

 

De resultaten van 2007

Het jaarverslag van VAL-I-PAC werd zopas gepubliceerd. Hierin blikken we niet alleen terug op de realisaties van het voorbije jaar, maar schenken we eveneens aandacht aan de evolutie van de resultaten over de 10 voorbije werkjaren.

Voor het eerst werd de historische drempel van 80% recyclage overschreden. Dit is ongetwijfeld het meest opmerkelijke feit op deze 10de verjaardag. In 2007 steeg het globale recyclagepercentage namelijk met 2,4% tot 82,4%, ten opzichte van de behaalde 80% in 2006. Daarnaast werd 88,3% nuttige toepassing opgetekend, een stijging van 1,6% ten opzichte van 2006. Sinds de oprichting van VAL-I-PAC 10 jaar geleden, is het globale percentage voor nuttige toepassing met 10% toegenomen.

Evolutie van het recyclage- en valorisatiepercentage :

De recyclage van bedrijfsmatig verpakkingsafval tekende een groei van 38.000 ton op. Dit brengt de totale hoeveelheid gerecycleerd afval op 552.000 ton.

Aangegeven hoeveelheden in 2007 :

 

Recyclage

Energetische valorisatie

Totaal

   

Mono-
materiaal

Gemengd
afval

Totaal

 

Papier/karton
Hout
Kunststof
Metaal
Overige

Totaal

354.288
119.189
46.451
31.874
476

552.279

44
14.643
2.200
0
0

16.887

10.361
2.751
9.219
0
489

22.820

10.405
17.394
11.420
0
489

39.708

364.692
136.583
57.871
31.874
966

591.986

Evolutie van de aangiftes in vergelijking met 2006

Recyclage van papier / karton steeg met meer dan 14.000 ton. Deze bijzondere toename is in de eerste plaats te danken aan de verpakkingsverantwoordelijken die in 2007 11.000 ton meer aangaven. Dit is eveneens van toepassing voor hout. De toename bij deze beide materialen leidde tot een historisch hoog percentage voor recyclage en nuttige toepassing.

 

 

Inhoud

Resultaten 2007
Controle van de jaardeclaraties
Planning van sorteerproeven
Extra vergoedingen
Facturatie van uw prestaties
Nieuwe collega’s
     
VAL-I-PAC